หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1371 โรงเรียนนาหลวง 0 0 0
2 1444 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 0 0 0
3 1439 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0
4 1366 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 0 0 0
5 729 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1 1 1
6 1440 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0
7 1367 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0
8 1368 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0
9 1369 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0
10 1441 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0
11 762 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3 12 6
12 763 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 40 10
13 1442 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0
14 768 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 47 8
15 1370 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
16 772 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1 1 1
17 773 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 1 1
18 1443 โรงเรียนบางกะปิ 0 0 0
19 1372 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 0 0 0
20 1373 โรงเรียนมหรรณพาราม 0 0 0
21 1445 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0
22 1374 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 0 0 0
23 827 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 1 1
24 1375 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 0 0 0
25 845 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 3 23 8
26 846 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 1 1
27 1376 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 0 0 0
28 1446 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0
29 861 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 8 17 11
30 1377 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 0 0 0
31 1378 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0
32 867 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 1 1
33 868 โรงเรียนวัดราชโอรส 1 1 1
34 871 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 1 1
35 886 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 1 1
36 887 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 2 3 3
37 888 โรงเรียนศึกษานารี 2 2 2
38 1379 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0
39 894 โรงเรียนสตรีวิทยา 5 32 13
40 895 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 7 6
41 913 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 3 3 3
42 925 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1 1 1
43 1447 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0
44 928 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 1 1
45 1380 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0
46 935 โรงเรียนหอวัง 5 9 7
47 962 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1 2 2
48 964 โรงเรียนเทพลีลา 2 7 3
49 990 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 1 1
50 993 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 1 1
51 1381 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0
52 996 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 1
53 1365 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 0 0 0
54 748 โรงเรียนทิวไผ่งาม 1 1 1
55 920 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1 40 5
56 1448 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0 0 0
57 815 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 1 1
รวม 60 260 103
363

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]