หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1775 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 0 0 0
2 1776 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 0 0 0
3 1777 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 0 0 0
4 1778 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 0 0 0
5 477 โรงเรียนธาตุพนม 2 5 4
6 480 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 3 26 10
7 485 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 15 4
8 1779 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 0 0 0
9 1780 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0
10 518 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 2 11 4
11 534 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1 2 2
12 537 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 7 29 16
13 1781 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 0 0 0
14 1782 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0
15 1783 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 0 0 0
16 1784 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 0 0 0
17 1785 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 0 0 0
18 1786 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 0 0 0
19 1787 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 0 0 0
20 1788 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0
21 685 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 4 5 5
22 1789 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 0 0 0
รวม 20 93 45
138

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]