หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1790 โรงเรียนค้อวิทยาคม 0 0 0
2 1791 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
3 1792 โรงเรียนนาทมวิทยา 0 0 0
4 494 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1 10 3
5 1793 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 0 0 0
6 513 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1 1 1
7 523 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 2 5 4
8 1794 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 0 0 0
9 1795 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 0 0 0
10 1796 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 0 0 0
11 1797 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 0 0 0
12 608 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1 5 2
13 1798 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 0 0 0
14 1799 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 0 0 0
15 1800 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 0 0 0
16 660 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 3 13 6
17 1801 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 0 0 0
รวม 8 34 16
50

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]