หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 478 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1 1 1
2 508 โรงเรียนบุญวัฒนา 6 24 10
3 510 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 10 4
4 2053 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0
5 2054 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 0 0 0
6 2055 โรงเรียนมหิศราธิบดี 0 0 0
7 570 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 6 11 9
8 2057 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 0
9 623 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1 1 1
10 624 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 17 33 19
11 2058 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 0 0 0
12 658 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1 1 1
13 2061 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 0 0 0
14 702 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 2 6 4
15 2059 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0
16 2056 โรงเรียนมะค่าวิทยา 0 0 0
17 2060 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 0 0 0
18 674 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 5 26 9
รวม 41 113 58
171

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]