หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 536 โรงเรียนปากช่อง 1 3 2
2 2086 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 0 0 0
3 2087 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 0 0 0
4 2085 โรงเรียนประสารวิทยา 0 0 0
5 621 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 2 3 3
6 629 โรงเรียนสูงเนิน 1 1 1
7 2088 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 0 0 0
รวม 4 7 6
13

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]