หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2102 โรงเรียนบึงพะไล 0 0 0
2 2103 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 0 0
3 622 โรงเรียนสีดาวิทยา 1 1 1
4 2107 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 0 0 0
5 2108 โรงเรียนเทพาลัย 0 0 0
6 681 โรงเรียนเมืองคง 5 51 14
7 585 โรงเรียนวานิชวิทยา 1 1 1
8 651 โรงเรียนอมรศิลป์ 1 1 1
9 2101 โรงเรียนบัวลาย 0 0 0
10 2104 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 0 0 0
11 2105 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 0 0 0
12 2106 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 0 0
รวม 8 54 17
71

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]