หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2110 โรงเรียนท่าลาด 0 0 0
2 463 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1 5 2
3 2111 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 0 0 0
4 2112 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 0 0 0
5 551 โรงเรียนพิมายวิทยา 2 5 4
6 556 โรงเรียนภู่วิทยา 2 6 2
7 2113 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 0 0 0
8 644 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1 5 2
9 2115 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0
10 2109 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 0 0 0
11 531 โรงเรียนประทาย 2 42 10
12 2114 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 0 0 0
13 2116 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 0
รวม 8 63 20
83

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]