หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 250 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 13 33 22
2 1230 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 0 0 0
3 264 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 2 6 4
4 1231 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 0 0 0
5 1232 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 0 0 0
6 1233 โรงเรียนปากพูน 0 0 0
7 1234 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 0 0 0
8 1235 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0
9 397 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1 7 4
10 399 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1 1 1
11 1236 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 0 0 0
12 403 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 8 14 11
13 407 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 3 44 9
14 415 โรงเรียนโยธินบำรุง 1 6 1
รวม 29 111 52
163

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]