หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 245 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1 3 2
2 1237 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 0 0 0
3 267 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 3 9 6
4 283 โรงเรียนทุ่งสง 13 47 13
5 1238 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 0 0 0
6 1239 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 0 0 0
7 285 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2 5 4
8 286 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1 3 1
9 1240 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 0 0 0
10 300 โรงเรียนนาบอน 3 3 3
11 1241 โรงเรียนบางขันวิทยา 0 0 0
12 1242 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
13 324 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 2 2 2
14 1243 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 0 0 0
15 349 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1 1 1
16 357 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 18 72 24
17 1244 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 0 0 0
18 1245 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ 0 0 0
19 341 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 2 4 3
รวม 46 149 59
208

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]