หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 259 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 2 2 2
2 269 โรงเรียนชะอวด 1 1 1
3 1246 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 0 0 0
4 271 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1 3 2
5 1247 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 0 0 0
6 1248 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 0 0 0
7 1249 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 0 0 0
8 313 โรงเรียนปากพนัง 7 35 14
9 334 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1 1 1
10 345 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 3 9 5
11 1250 โรงเรียนสตรีปากพนัง 0 0 0
12 1251 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 0 0 0
13 1252 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 0 0 0
14 1253 โรงเรียนเชียรใหญ่ 0 0 0
15 411 โรงเรียนเสาธงวิทยา 3 3 3
16 416 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 4 5 5
17 270 โรงเรียนชะอวดวิทยา 1 10 3
รวม 23 69 36
105

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]