หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1254 โรงเรียนขนอมพิทยา 0 0 0
2 1255 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 0 0 0
3 266 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1 2 2
4 290 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 4 29 12
5 1256 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 0 0 0
6 295 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 2 4 2
7 1257 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 0 0 0
8 318 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1 1 1
9 367 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1 1 1
10 375 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 2 5 4
11 1260 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 0 0 0
12 414 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 2 6 4
13 1258 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
14 1259 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 0 0
รวม 13 48 26
74

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]