หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 5 14 9
2 045 โรงเรียนนครสวรรค์ 14 27 19
3 1310 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0
4 1311 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 0
5 1312 โรงเรียนพระบางวิทยา 0 0 0
6 143 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 5 13 9
7 179 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1 1 1
8 192 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 3 8 6
9 1315 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 0 0 0
10 1316 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 0 0 0
11 239 โรงเรียนโกรกพระ 1 3 2
12 1313 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 0 0 0
13 1317 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 0 0 0
14 242 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 1 1
15 1314 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0
รวม 30 67 47
114

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]