หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 183 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1 5 2
2 115 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1 1 1
3 1318 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 0 0 0
4 168 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2 8 5
5 1319 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 0 0
6 1320 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 0 0 0
7 233 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1 33 8
รวม 5 47 16
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]