หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1 3 2
2 1321 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 0 0 0
3 027 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1 1 1
4 1322 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1 3 2
5 030 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3 13 7
6 032 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1 1 1
7 1323 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 0 0 0
8 1324 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 0 0 0
9 1325 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 0 0 0
10 124 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1 1 1
11 171 โรงเรียนหนองบัว 12 53 21
12 1326 โรงเรียนหนองโพพิทยา 0 0 0
13 1327 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 0 0 0
14 1328 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 0 0 0
15 072 โรงเรียนปรียาโชติ 3 12 5
รวม 23 87 40
127

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]