หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 940 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 5 2
2 760 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1 1 1
3 1519 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 0 0 0
4 841 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 2 20 6
5 872 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 4 7 6
6 879 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 4 28 10
7 891 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 4 11 6
8 960 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3 41 11
9 966 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 3 10 5
10 1521 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0
11 1520 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0
12 1518 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 0 0
รวม 22 123 47
170

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]