หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 764 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 5 56 17
2 780 โรงเรียนบางบัวทอง 1 6 3
3 806 โรงเรียนปากเกร็ด 4 19 8
4 1524 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 0 0 0
5 907 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 10 15 14
6 958 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 2 4 3
7 988 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1 1 1
8 997 โรงเรียนไทรน้อย 2 12 2
9 716 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 1 1
10 735 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 10 3
11 1522 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 0
12 1523 โรงเรียนพิชญศึกษา 0 0 0
13 1525 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0
14 1526 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 0 0 0
รวม 27 124 52
176

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]