หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1037 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 0 0 0
2 1038 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 0 0
3 1039 โรงเรียนนาน้อย 0 0 0
4 051 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1 1 1
5 056 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1 1 1
6 063 โรงเรียนบ้านหลวง 1 2 2
7 1040 โรงเรียนยาบหัวนา 0 0 0
8 1041 โรงเรียนศรีนครน่าน 0 0 0
9 139 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 7 9 9
10 144 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 6 14 10
11 157 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1 3 2
12 159 โรงเรียนสา 1 1 1
13 1042 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 0 0 0
14 217 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1 21 6
15 1036 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 0 0 0
16 109 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1 2 2
รวม 20 54 34
88

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]