หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนทุ่งช้าง 2 2 2
2 041 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 5 20 10
3 057 โรงเรียนบ่อเกลือ 2 2 2
4 073 โรงเรียนปัว 4 34 9
5 086 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 2 3 3
6 100 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 3 10 5
7 1043 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0
8 137 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 1 1
9 1044 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 0 0 0
10 172 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 5 2
11 196 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 2 4 4
12 216 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 5 11 7
13 1045 โรงเรียนเมืองแงง 0 0 0
14 1046 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
รวม 27 92 45
137

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]