หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 420 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1 1 1
2 2169 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 0 0 0
3 459 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1 1 1
4 2170 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 0 0 0
5 512 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 8 31 16
6 2171 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 0 0 0
7 552 โรงเรียนภัทรบพิตร 1 2 2
8 566 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1 2 2
9 577 โรงเรียนลำปลายมาศ 3 6 5
10 2174 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 0 0 0
11 2176 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 0 0 0
12 2172 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 0 0 0
13 2173 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 0 0 0
14 672 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 2 2 2
15 2175 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 0 0 0
รวม 17 45 29
74

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]