หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2187 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 0 0 0
2 481 โรงเรียนนางรอง 5 12 8
3 482 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1 1 1
4 2190 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 0 0 0
5 2191 โรงเรียนพนมรุ้ง 0 0 0
6 2193 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 0
7 576 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1 15 4
8 2194 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 0 0 0
9 2195 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 0 0 0
10 2196 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 0 0 0
11 2197 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 0 0 0
12 2199 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 0 0 0
13 2200 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 0 0 0
14 2201 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 0 0 0
15 2189 โรงเรียนนิภาศิริ 0 0 0
16 2198 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 0 0 0
17 2192 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 0 0 0
18 2188 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 0 0 0
รวม 7 28 13
41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]