หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2202 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0
2 2203 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 0 0 0
3 454 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 3 2
4 2204 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 0 0 0
5 2205 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 0 0 0
6 2206 โรงเรียนพุทไธสง 0 0 0
7 2207 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 0 0 0
8 2208 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 0 0 0
9 605 โรงเรียนสตึก 4 10 7
10 2209 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 0 0 0
11 610 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1 2 2
12 2211 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 0 0 0
13 2212 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 0 0 0
14 2210 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 0 0 0
รวม 6 15 11
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]