หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1527 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0
2 731 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 2 2
3 1528 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0
4 756 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1 2 1
5 800 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1 3 1
6 801 โรงเรียนปทุมวิไล 1 1 1
7 1530 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0
8 908 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 5 9 8
9 1531 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 0 0 0
10 1532 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 0 0 0
11 1529 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 0 0 0
รวม 9 17 13
30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]