หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1382 โรงเรียนกิตติคุณ 0 0 0
2 1383 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 0 0 0
3 1384 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 0 0 0
4 1385 โรงเรียนธงชัยวิทยา 0 0 0
5 1386 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 0 0 0
6 1387 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 0 0 0
7 802 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 2 2
8 1388 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 0 0 0
9 1389 โรงเรียนอรุณวิทยา 0 0 0
10 1390 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 0 0 0
รวม 1 2 2
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]