หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1613 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 0 0 0
2 1605 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 0 0 0
3 751 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 2 5 4
4 755 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1 3 2
5 1606 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
6 1607 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0
7 1608 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 0 0 0
8 1609 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0
9 1611 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 0 0 0
10 1610 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 0 0 0
11 1612 โรงเรียนอนุชนศึกษา 0 0 0
12 844 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1 1 1
รวม 4 9 7
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]