หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 713 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1 8 3
2 1556 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 0 0 0
3 738 โรงเรียนชิตใจชื่น 1 2 1
4 1557 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 0 0 0
5 804 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 2 2
6 1558 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 0 0 0
7 880 โรงเรียนศรีมโหสถ 1 2 2
8 1560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 0 0 0
9 828 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1 1 1
10 835 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1 5 2
11 1559 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 0
รวม 6 20 11
31

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]