หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1482 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0
2 1484 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 0 0 0
3 1485 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 0 0 0
4 1487 โรงเรียนบางปะหัน 0 0 0
5 797 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1 1 1
6 1488 โรงเรียนปากกรานพิทยา 0 0 0
7 818 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1 1 1
8 1489 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 0 0 0
9 941 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1 5 2
10 942 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 36 16
11 1491 โรงเรียนอุทัย 0 0 0
12 1483 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 0 0 0
13 1486 โรงเรียนบวรวิทยา 2 0 0 0
14 1490 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0
15 1492 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 0 0 0
16 916 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 1 1
รวม 16 44 21
65

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]