หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1493 โรงเรียนบางปะอิน 0 0 0
2 783 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1 3 2
3 788 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1 3 2
4 852 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 4 9 7
5 1494 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0
6 1495 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 0 0 0
7 978 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 2 6 3
รวม 8 21 14
35

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]