หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 246 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 3 2
2 1272 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0
3 275 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 9 16 15
4 278 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 2 4 3
5 281 โรงเรียนทับปุดวิทยา 3 7 6
6 284 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 3 42 10
7 293 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1 8 2
8 358 โรงเรียนสตรีพังงา 1 1 1
9 1275 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 0 0 0
10 1273 โรงเรียนตัรปียะห์อิสลามียะห์ 0 0 0
11 1274 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
รวม 20 81 39
120

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]