หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 257 โรงเรียนควนขนุน 1 5 2
2 1261 โรงเรียนตะแพนพิทยา 0 0 0
3 1262 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 0 0 0
4 305 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 1 1 1
5 308 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1 5 1
6 314 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 3 8 5
7 317 โรงเรียนพนางตุง 3 7 5
8 322 โรงเรียนพัทลุง 9 28 16
9 1263 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 0 0 0
10 347 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1 3 2
11 1264 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 0 0 0
12 355 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1 3 2
13 359 โรงเรียนสตรีพัทลุง 8 57 18
14 392 โรงเรียนอุดมวิทยายน 1 1 1
รวม 29 118 53
171

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]