หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 243 โรงเรียนกงหราพิชากร 1 3 2
2 279 โรงเรียนตะโหมด 4 13 8
3 1265 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
4 1266 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
5 1267 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 0 0 0
6 336 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1 5 2
7 1268 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 0 0
8 1269 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 0
9 1270 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
10 388 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 4 25 9
11 1271 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
12 396 โรงเรียนเขาชัยสน 4 6 5
รวม 14 52 26
78

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]