หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1329 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0
2 091 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 5 5 5
3 117 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 2 18 8
4 120 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1 5 2
5 129 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1 1 1
6 1332 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0
7 146 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 3 5 3
8 1333 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 0 0 0
9 161 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 2 5 4
10 173 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1 3 2
11 178 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 21 6
12 1336 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0
13 1330 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 0 0 0
14 1331 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
15 1334 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 0 0 0
16 1335 โรงเรียนอนุบาลวชิร 0 0 0
17 208 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1 1 1
รวม 17 64 32
96

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]