หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 028 โรงเรียนตะพานหิน 3 9 5
2 1337 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 0 0 0
3 052 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 4 23 9
4 1339 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 0 0 0
5 122 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 6 3
6 1340 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0
7 1341 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0
8 1342 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0
9 1343 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 0 0 0
10 1344 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 0 0 0
11 1345 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1 3 2
12 1338 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0
13 053 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1 37 8
รวม 10 78 27
105

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]