หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1086 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 0 0 0
2 1087 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0
3 1088 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 0 0 0
4 123 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 3 10 6
5 125 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1 3 1
6 128 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1 1 1
7 1089 โรงเรียนหนองพระพิทยา 0 0 0
8 212 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 2 12 5
รวม 7 26 13
39

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]