หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1090 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 0 0 0
2 1091 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 0 0 0
3 047 โรงเรียนนครไทย 7 16 10
4 1092 โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0
5 1093 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 0 0 0
6 1094 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 0 0 0
7 1095 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 0 0 0
8 1097 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 0 0 0
9 133 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1 3 2
10 1098 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 0 0
11 1096 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 0
รวม 8 19 12
31

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]