หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 721 โรงเรียนคงคาราม 1 2 2
2 1424 โรงเรียนบางจานวิทยา 0 0 0
3 798 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1 2 1
4 811 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 13 43 24
5 1425 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 0 0 0
6 1426 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0
7 932 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 2 15 7
8 952 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 3 5 4
9 974 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 3 7 4
10 994 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1 1 1
11 1427 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 0
รวม 24 75 43
118

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]