หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 733 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 3 2
2 1428 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0
3 754 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1 3 2
4 792 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 2 2 2
5 1429 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 0 0 0
6 1430 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 0 0 0
7 1431 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 0 0 0
8 1432 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 0 0 0
9 986 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1 1 1
รวม 5 9 7
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]