หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1 3 1
2 017 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 5 2
3 135 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 4 5 5
4 1051 โรงเรียนเนินพิทยาคม 0 0 0
5 1052 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 0 0 0
6 213 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 8 3
7 1047 โรงเรียนวัชรชัย 0 0 0
8 1049 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0
9 1050 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 0 0
10 1053 โรงเรียนเสรีศึกษา 0 0 0
11 1048 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 0 0 0
12 110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 6 2
13 207 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 1 2 2
รวม 10 29 15
44

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]