หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1057 โรงเรียนบ้านวังกวาง 0 0 0
2 064 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1 1 1
3 1061 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 0 0
4 1054 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 0 0
5 1055 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 0 0 0
6 1056 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 0 0 0
7 080 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1 20 5
8 081 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1 3 2
9 1059 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 0 0
10 1060 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 0 0 0
11 175 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 2 4 3
12 176 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2 6 3
13 1062 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 0 0 0
14 226 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1 3 2
15 1058 โรงเรียนผดุงวิทย์ 0 0 0
16 215 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 1 1
รวม 9 38 17
55

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]