หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1071 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 0 0 0
2 1064 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 0 0 0
3 1065 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0
4 1066 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 0 0 0
5 1067 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 0 0 0
6 1068 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 0 0 0
7 1069 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0
8 1070 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0
9 054 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 3 6 5
10 095 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1 1 1
11 1073 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 0 0 0
12 1074 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 0 0 0
13 1075 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 0 0 0
14 141 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 2 28 8
15 174 โรงเรียนหนองไผ่ 3 13 5
16 214 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1 6 2
17 1077 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 0 0 0
18 1078 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 0 0 0
19 1063 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 0 0 0
20 1076 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 0 0 0
21 1072 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิตร 0 0 0
รวม 10 54 21
75

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]