หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 418 โรงเรียนกมลาไสย 3 6 5
2 426 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 10 2
3 2013 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 0 0 0
4 468 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1 1 1
5 486 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1 5 2
6 2014 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 0 0
7 573 โรงเรียนร่องคำ 2 4 4
8 2015 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 0 0 0
9 649 โรงเรียนอนุกูลนารี 2 8 4
10 680 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1 3 2
11 2016 โรงเรียนโคกศรีเมือง 0 0 0
12 2017 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 0 0 0
รวม 11 37 20
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]