หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2028 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 0 0 0
2 2029 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 0 0 0
3 2030 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 0 0 0
4 2031 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0
5 2033 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 0 0
6 2034 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 0 0 0
7 2036 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 0 0 0
8 2037 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0
9 2038 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 0 0 0
10 2040 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 0 0 0
11 2041 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 0 0 0
12 2042 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 0 0 0
13 2032 โรงเรียนมัธยมธษพล 0 0 0
14 2035 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 0 0 0
15 2039 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]