หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1 1 1
2 050 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 8 46 14
3 093 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 20 8
4 102 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1 1 1
5 112 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1 3 2
6 152 โรงเรียนสองพิทยาคม 6 19 8
7 181 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 2 5 4
8 218 โรงเรียนเมืองแพร่ 2 3 3
9 205 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 3 2
10 160 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 40 8
11 1099 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0
รวม 28 141 51
192

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]