หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 060 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1 3 2
2 113 โรงเรียนลองวิทยา 4 9 7
3 121 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1 2 1
4 136 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 5 6 5
5 1100 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 0 0 0
6 166 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1 2 2
7 204 โรงเรียนเทพนารี 1 6 3
รวม 13 28 20
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]