หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 351 โรงเรียนวิชิตสงคราม 1 6 2
2 327 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 3 7 5
3 360 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 10 16 13
4 398 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2 11 2
5 1276 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 0 0 0
6 406 โรงเรียนเมืองถลาง 1 3 2
7 254 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 3 2
8 274 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1 2 2
รวม 19 48 28
76

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]