หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1889 โรงเรียนบรบือ 0 0 0
2 503 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 5 46 13
3 538 โรงเรียนผดุงนารี 9 22 15
4 1890 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 0 0 0
5 1891 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 0 0 0
6 1892 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 0 0 0
7 1893 โรงเรียนยางวิทยาคม 0 0 0
8 614 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1 1 1
9 615 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 2 2
10 618 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 26 13
11 1894 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0
12 1895 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0
13 1896 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 0 0 0
14 1897 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 0 0 0
15 1898 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 0 0 0
รวม 23 97 44
141

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]