หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1899 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 0 0 0
2 1900 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
3 1901 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0
4 1902 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 0 0 0
5 495 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1 10 3
6 529 โรงเรียนประชาพัฒนา 1 2 2
7 1903 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
8 542 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 10 7
9 1904 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 0 0 0
10 586 โรงเรียนวาปีปทุม 2 2 2
11 1905 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
รวม 8 24 14
38

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]