หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1717 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 0 0 0
2 1718 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 0 0 0
3 1719 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0
4 455 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 8 15 13
5 1720 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
6 1721 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 0 0 0
7 1722 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 0 0 0
8 1723 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 0 0 0
9 1724 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 0 0 0
10 1725 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 0 0
11 1726 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 0 0 0
12 1727 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 0 0 0
13 1728 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0
14 1729 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 0 0 0
15 561 โรงเรียนมุกดาหาร 1 2 2
16 1730 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 0 0
17 1731 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0
18 1732 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0
19 655 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1 1 1
20 1733 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 0 0 0
21 1734 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0
22 1735 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 0 0 0
23 1736 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 0 0 0
รวม 10 18 16
34

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]