หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1 1 1
2 1030 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 0 0
3 076 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1 2 2
4 182 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1 5 3
5 1031 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 0 0
รวม 3 8 6
14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]