หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1032 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 0 0 0
2 1033 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 0 0 0
3 1034 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0
4 1035 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 0 0 0
5 106 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1 3 2
รวม 1 3 2
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]