หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2002 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 0 0 0
2 445 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 3 1
3 449 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1 40 8
4 557 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1 3 2
5 565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 6 33 15
6 2004 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 0 0 0
7 2005 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 0 0 0
8 609 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 2 2 2
9 619 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 2 4 3
10 2007 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 0 0 0
11 2006 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 0 0 0
12 2003 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 0 0 0
รวม 13 85 31
116

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]